Svensk förening för Pulmonell Hypertension

Svensk förening för Pulmonell Hypertension har en tvärprofessionell sammansättning och består av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer och andra yrkeskategorier. Alla arbetar aktivt med omhändertagande av patienter med pulmonell hypertension och/eller är forskningsaktiva inom området. Föreningen är inte bunden till enskild specialitet.

Föreningen vill verka för:

  • utveckling och hantering av det nationella kvalitetsregistret SPAHR
  • optimal utredning, vård och uppföljning av patienter med pulmonell hypertension
  • forskning och utveckling inom ämnesområdet
  • ökad kunskap om pulmonell hypertension inom sjukvård, hos allmänhet och beslutsfattare
  • förbättrat samarbete mellan olika vårdnivåer och mellan olika regionala centra
  • att bevaka den internationella utvecklingen inom ämnesområdet

Vill du bli medlem?

Som medlem får du kallelse till aktiviteter i föreningen, främst förlagda som ett höst- respektive vårmöte/årsmöte.
Medlemsavgiften är 200 kr/år och sätts in på bankgiro nr 5870-0485. Uppge namn, adress och e-mailadress.

Svensk förening för Pulmonell Hypertension