SPAHR-registret

 

Svenska Pulmonell Arteriell Hypertension Registret (SPAHR) är ett nationellt kvalitetsregister som administreras av Uppsala Clinical Research (UCR). Registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Föreningen publicerar årligen en rapport ur registret innehållande viktiga data om patientgruppen. Registret utgör en viktig källa för såväl uppföljning som vårdutveckling, samt forskning.

För mer information, besök SPAHR-registrets hemsida http://www.ucr.uu.se/spahr/


För att se senaste årsrapporten http://www.ucr.uu.se/spahr/arsrapporter

Svensk förening för Pulmonell Hypertension