Historik

Svensk förening för Pulmonell Hypertension

Svensk förening för Pulmonell Hypertension bildades 2007 och är en associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

Ordförande i SveFPH

Göran Rådegran - 2014 - ...
Kjell Jansson - 2010 - 2014
Björn Ekmehag - 2007 - 2010

Sekreterare i SveFPH

Anna Werther-Evaldsson - 2021 - ...
Maria Wilehadson - 2009 - 2021
Ulrika Bodén - 2007 - 2009

Registerhållare för SPAHR

Clara Hjalmarsson - 2022 - ...
Barbro Kjellström - 2016 - 2022
Stefan Söderberg - 2012 - 2016
Björn Ekmehag - 2007 - 2012

SveFPH stadgar

Stipendiekommitténs stadgar

Verksamhetsberättelser

Svensk förening för Pulmonell Hypertension