Utbildningsstipendium Jansen

Jansenstipendiet

Stipendiet om 50 000 kronor syftar till att möjliggöra besök vid en klinik eller ett "center of excellence" med målsättning att därigenom erhålla kunskap som inte kan inhämtas/tillgodoses vid det egna sjukhuset/arbetsplatsen.

Behöriga att söka: Det krävs ingen särskild behörighet för att söka detta stipendium.

Ansökningstid:  Sista ansökningsdag för 2022 års stipendium är 2022-06-03.

Ansökan: Skriftlig ansökan görs genom ifyllande av blankett, vilken publiceras i samband med att stipendiet utlyses. Ifylld blankett skall åtföljas av meritförteckning, motivering, intyg från handledare/verksamhetschef samt budget.


 
Komplett ansökan insändes till föreningens sekreterare Anna Werther-Evaldsson:
anna.werther_evaldsson[at]med.lu.se

Svensk förening för Pulmonell Hypertension