ForskningsstipendierStipendiater

• 2019

• 2020


   SveFPH stipendiet

Svensk förening för pulmonell hypertension delade 2019 och 2020 ut ett stipendium för att stimulera forskning kring pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension.

   
   
   
   
   


Svensk förening för Pulmonell Hypertension