ForskningsstipendierStipendiater

• 2019

• 2020

• 2022

   Janssen stipendiet

Janssen delar årligen ut ett utbildningsstipendium för att möjliggöra studier utomlands, besök vid "center of excellence" eller deltagande vid vetenskapliga kurser.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension